Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing

Δεν είναι μόνο οι απομιμήσεις που πρέπει να προσέχουμε. Όπως αποδεικνύεται, ακόμα και μια εντυπωσιακή διαφήμιση ή δελεαστική συσκευασία προϊόντος μπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις…

Δείτε μια σειρά από περιπτώσεις που οι προσδοκίες που είχε ο αγοραστής ενός προϊόντος απείχαν έτη φωτός από την απογοητευτική πραγματικότητα!

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα0

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα1

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα2

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα3

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα4

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα5

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα6

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα7

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα8

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα9

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα10

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα11

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα12

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα13

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα14

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα15

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα16

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα17

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα18

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα19

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα20

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα21

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα22

Προσδοκίες vs πραγματικότητα: 25 Παραδείγματα εξωφρενικά παραπλανητικού marketing - Εικόνα23

Πηγή: diaforetiko.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ