«Οχι» στη νέα Ενωση Δικαστών λένε οι δικαστές του ΣτΕ

«Όχι» είπε η ένωση δικαστικών λειτουργών του ΣτΕ στην εγγραφή μελών της στην νέα ένωση ανώτερων και ανώτατων δικαστών.

Μετά την επιστολή που έστειλε η αναπληρώτρια πρόεδρος της νεοσυσταθείσας ένωσης προς τα Δ.Σ των άλλων δικαστικών ενώσεων, καλώντας τους να εγγραφούν ως μέλη στη νέα ένωση, το Δ.Σ των δικαστών του ΣτΕ απάντησε ως εξής:

«Κατόπιν της αποσταλείσας στην Ένωσή μας από την νεοσυσταθείσα Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών συνημμένης προσκλήσεως για εγγραφή μελών στην ανωτέρω Ένωση θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής: 

Το Δ.Σ. της ΕΔΛ-ΣτΕ είναι αντίθετο στη δημιουργία σωματείων που εκπροσωπούν βαθμίδες δικαστικές ιεραρχίας.

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών λειτουργών διασπά την ενότητα των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

Εξάλλου, η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών, μολονότι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των ιδρυτών της, αποτελεί, κατά την άποψή μας, κίνηση άσκοπη, τουλάχιστον όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και τούτο, διότι η Ένωσή μας εκπροσωπεί εξίσου όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως βαθμού, προασπίζοντας τα συμφέροντα όλων των μελών του δικαστηρίου, τα οποία, άλλωστε, βαίνουν ομορρόπως και κατατείνουν στη διαφύλαξη του κύρους του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Είναι, βεβαίως, αυτονόητο το δικαίωμα κάθε δικαστικού λειτουργού να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νομίμως υφιστάμενη Ένωση».  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η ένωση διοικητικών δικαστών θα κινηθεί στην ίδια γραμμή, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος τα μέλη της να εγγραφούν στη νέα ένωση. 

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ