10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε

We usually blame ACs, the wind, and low temperatures on giving us colds. Some people even think that it’s impossible to catch a common cold more than once in one season. Some of us are also sure that we should take antibiotics to prevent a cold from turning into the flu. After you read this article, you won’t believe these and other facts related to the common cold.

Bright Side has collected the 10 most common myths about the common cold and flu that we should forget about.

Myth #10: A cold can turn into the flu.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 2

A cold and the flu are caused by different viruses, so one disease can’t turn into the other. People usually confuse early signs of these ailments. Here are some features to help tell these diseases apart:

A cold begins gradually with a sore throat, a headache, a fever, and a runny nose. A person feels that they’re getting a cold within 3-5 days. The flu is accompanied by a fever, headache, muscle aches and soreness that come on quickly.

If you have a cold, your body temperature doesn’t usually rise (and if it does, it rises only a bit). If you have the flu, your temperature rises to 100°F and higher.

You don’t sneeze much during the flu, that’s a symptom of a cold.

Myth #9: You can treat a cold with antibiotics.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 3

Antibiotics can’t defeat a virus as their structure differs from a bacterial illness. What’s more, is antibiotics can actually make things worse: cold symptoms won’t go away and the virus will continue spreading.

It’s also prohibited to take antibiotics “just in case.” The result will be the opposite: you’ll make your immune system weaker and create a good environment for the virus to thrive in. Over time, the medicine becomes less effective because when bacteria come into contact with antibiotics, they may change in order to survive.

Myth #8: You may not treat a cold.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 4

As a rule, cold symptoms last for 3 days. But if you just wait and don’t treat your cold, you can get complications or experience nasty symptoms for more 20-30 days. Warning: you should call an ambulance if you experience a shortness of breath or it’s difficult to breathe.

Myth #7: You shouldn’t take sick leave if you get a cold.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 5

Many people usually continue working if they feel unwell. There’s also a belief that if you don’t let yourself relax, your cold will go away faster. In fact, the recovery process will be slower. It’s better to stay at home for 1-2 days and then get back to work. Here’s one more reason to stay home: you’re contagious for the first few days of your cold and you can infect other people.

Myth #6: You should always stay in bed.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 6

If you have a cold and stay in bed all day, you may get bronchitis or pneumonia. What’s more is your blood circulation decreases. Of course, you shouldn’t go to the gym as soon as you feel a bit better, but some activity won’t do any harm.

Δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα πατώντας τα νούμερα

Σελίδες — 1 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ