Θεαματικά πολικά πανοράματα

φωτογραφία

Τα πολικά πανοράματα (Polar panoramas) είναι εντυπωσιακές φωτογραφίες που δημιουργούνται με το Photoshop χρησιμοποιώντας πανοραμικές εικόνες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα που ακολουθούν.

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 2photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 3photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 4photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 5photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 6photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 7photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 8photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 9photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 10photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 11photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 12photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 13photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 14photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 15photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 16photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 17photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 18photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 19photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 20photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 21photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 22photo by: link

Θεαματικά πολικά πανοράματα - Εικόνα 23photo by: link

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ