CV ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλοι μας αργά ή γρήγορα, σε κάποια φάση της ζωής μας κληθήκαμε να συντάξουμε για πρώτη φορά το βιογραφικό μας σημείωμα ή ευρέως γνωστό και ως CV (Curriculum Vitae) που σημαίνει «περίληψη ζωής». Φυσικά το βιογραφικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αποτελεί βασικό βήμα για την ανεύρεση εργασίας. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως λειτουργεί και ως κινητήρια δύναμη, ικανή να πείσει τον πιθανό μελλοντικό σου εργοδότη να σε καλέσει για συνέντευξη. 

Καταρχήν, ξεκινώντας από τα βασικά, το βιογραφικό είναι στην ουσία μια περίληψη της επαγγελματικής μας ζωής και για αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή στη μορφή και στο περιεχόμενό του. Στο CV ο αιτούμενος της θέσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά και ιεραρχημένα, μεταξύ άλλων, το επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης, τις δεξιότητες και οργανωτικές του ικανότητές, και φυσικά την εργασιακή εμπειρία του, αν και εφόσον έχει.
Δεν προβαίνει σε υπερανάλυση και δε προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον αποδέκτη του χρησιμοποιώντας ψευδή και αναληθή στοιχεία διατρέχοντας μεταξύ άλλων και το κίνδυνο να εκτεθεί.

Εξάλλου, το βιογραφικό προδιαθέτει τον εργοδότη για το προφίλ του υποψηφίου, για τα επιπλέον στοιχεία που ο πρώτος θα θέλει να αντλήσει από τον τελευταίο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και κατ’ επέκταση ως προς την καταλληλότητα του υποψηφίου για την εκάστοτε ανοιχτή θέση εργασίας.

Για παράδειγμα, εάν στις ημέρες μας κάποιος ενδιαφέρεται να εργαστεί διαδικτυακά ως μεταφραστής ιστοσελίδας ή προγραμματιστής σε μια ονλάιν πλατφόρμα, όπως το καζίνο Netbet, θα πρέπει στο βιογραφικό του να αναφέρει και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης από τον εργοδότη.

Τώρα, ως προς τον τρόπο σύνταξης του βιογραφικού, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ή καλύτερα δεν υφίσταται ένας και μοναδικός τρόπος. Σε γενικές γραμμές όμως όλα τα βιογραφικά κινούνται λίγο πολύ μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Η βασική μορφή ενός βιογραφικού αποτελείται από:

  • Προσωπική φωτογραφία 
  • Παρουσίαση προσωπικών στοιχείων 
  • Στοιχεία επικοινωνίας 
  • Επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων 
  • Κατοχή ξενόγλωσσων πτυχίων και βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων 
  • Επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες 
  • Επαγγελματικοί μελλοντικοί στόχοι χωρίς ενδείξεις αλαζονείας 

 

Βέβαια, ο καθένας ακολουθεί εκείνο το μοτίβο που τον εξυπηρετεί, παραθέτοντας μόνο εκείνες τις πληροφορίες που αυτός θεωρεί σημαντικές. Είναι σημαντικό ο αιτούμενος εργασίας, να μην ξεχνάει να ενημερώνει κάθε φορά το βιογραφικό του με νέα δεδομένα και τη καινούρια εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτήσει στο ενδιάμεσο. Επίσης, ανάλογα με τη θέση εργασίας καλό θα ήταν να διαμορφώνει κάθε φορά το ύφος και τις πληροφορίες, τονίζοντας εκείνα κυρίως τα στοιχεία που σχετίζονται περισσότερο με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Για εκείνους που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την πείρα και δε γνωρίζουν την μορφή που πρέπει να έχει ένα CV, μπορούν να συμβουλευτούν και το Διαδίκτυο όπου κυκλοφορούν πολλά πρότυπα βιογραφικών ή ακόμα και έτοιμες φόρμες συμπλήρωσης. Ωστόσο, το επικρατέστερο όλων είναι το Europass που αποτελεί υπόδειγμα Ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος. Πρόκειται για ένα έγγραφο που σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο, κυρίως για όσους δεν έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον επαγγελματικό στίβο ή και καθόλου προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας.

Τέλος, το βιογραφικό θα πρέπει, εκτός της ελληνικής, να είναι μεταφρασμένο και στις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο κάτοχός του, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες και εκπαιδευτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στελεχώνονται από μη ελληνόφωνο dnha προσωπικό.

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία θετικών εντυπώσεων από το βιογραφικό μας σημείωμα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση της επιθυμητής θέσης εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δώστε ιδιαίτερη σημασία στη σύνταξη ενός καλού και όχι βιαστικά προχειρογραμμένου CV, καθώς αυτό αποτελεί το σημαντικότερο όπλο σας για την απόκτηση μιας μελλοντικής αξιόλογης θέσης εργασίας!

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ