Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία

φωτογραφία

Η λογική είναι απλή. Μια φωτογραφική μηχανή τραβάει διαδοχικές φωτογραφίες για ικανό χρονικό διάστημα από το ίδιο σημείο. Μπορούμε να δούμε έτσι καθαρά την πορεία κάθε αεροσκάφους που απογειώνεται. Οι λήψεις είναι από δημοφιλή αεροδρόμια σε διάστημα που δεν ξεπερνά συνήθως τη μια ώρα.

Η πορεία των αεροσκαφών φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σα δέσμη φωτός. Βλέπουμε ότι οι αεροδιάδρομοι είναι καθορισμένοι και τα αεροπλάνα οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη πορεία.

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 2

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 3

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 4

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 5

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 6

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 7

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 8

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 9

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 10

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 11

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 12

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 13

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 14

Δεκάδες απογειώσεις σε μια φωτογραφία - Εικόνα 15

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ