Διευκρινίσεις από τους μετόχους της Quest Συμμετοχών για τα «Panama Papers»

Διευκρινίσεις για τα λεγόμενα “Panama Papers”, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματά τους δίνουν οι βασικοί μέτοχοι της Quest Συμμετοχών κκ Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν:

  • Τις υπεράκτιες εταιρίες Terminus Development Ltd και Gladstone Equities Ltd απέκτησαν από Κυπρίους διαχειριστές το 1999 και 2000 αντίστοιχα και επένδυσαν μέσω αυτών σε μετοχές και ακίνητα στην Ελλάδα.
  • Το 2004, ρευστοποίησαν τις επενδύσεις τους, καταβάλλοντας όλους τους αναλογούντες φόρους στην Ελλάδα. Έκτοτε οι ανωτέρω εταιρίες παρέμειναν αδρανείς μέχρι την τυπική εκκαθάριση και διάλυσή τους το 2013 και 2015 αντίστοιχα.
  • Οι εν λόγω εταιρίες και οι επενδύσεις τους έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις δηλώσεις του «Πόθεν Έσχες» των κκ Φέσσα και Κουτσουρέλη.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ