34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970

Αθήνα
Παλιές Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του ταξιδιωτικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Ματ Μπάρετ, που βρέθηκε στην Αθήνα μικρό παιδί με τον πατέρα του την δεκαετία του ’60 και ’70…

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 2

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 3

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 4

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 5

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 6

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 7

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 8

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 9

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 10

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 11

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 12

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 13

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 14

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 15

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 16

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 17

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 18

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 19

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 20

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 21

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 22

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 23

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 24

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 25

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 26

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 27

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 28

34 έγχρωμες φωτογραφίες της φτωχής Αθήνας του 1968-1970 - Εικόνα 29

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ