Εντυπωσιακά ηφαιστειακά πετρώματα!

Όταν ένα παχύ στρώμα καυτής λάβας εξέλθει στην επιφάνεια της Γης ψύχεται και δημιουργεί πετρώματα, συνήθως μαύρου ή γκρίζου χρώματος. Η ψύξη προκαλεί τη συστολή της λάβας και όσο πιό ταχεία είναι η ψύξη τόσο μεγαλύτερες είναι οι συστολικές δυνάμεις που ασκούνται.

Ενώ μια ροή μπορεί να συρρικνωθεί κατά την κατακόρυφη διάσταση χωρίς διάρρηξη, δεν μπορεί εύκολα να συρρικνωθεί κατά την οριζόντια διεύθυνση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρωγμές. Το εκτεταμένο δίκτυο ρωγμών που αναπτύσσεται έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό κατακόρυφων στηλών. Οι στήλες πολλές φορές είναι ανισοϋψείς καθώς, όπως αναφέραμε, στην κατακόρυφη διάσταση υπάρχει ελευθερία χώρου.

Έτσι σχηματίζεται ένα τυχαία κυψελοειδές δίκτυο από στήλες. Συνήθως η κάθε στήλη έχει μορφή εξαγώνου (ή άλλου πολυγώνου). Στην πραγματικότητα, ο μέσος αριθμός των πλευρών του συνόλου των στηλών σε μια τέτοια δομή είναι πράγματι έξι, αλλά μπορεί να παρατηρηθούν πολύγωνα με τρία, οχτώ, δώδεκα ή περισσότερα μέρη. Το μέγεθος των στηλών εξαρτάται από το ρυθμό της ψύξης. Πολύ γρήγορη ψύξη μπορεί να οδηγήσει μικρές στήλες (διάμετρος <1 cm), ενώ η αργή ψύξη είναι πιο πιθανό να παράξει μεγάλης επιφάνειας στήλες.

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε διάφορα μέρη του πλανήτη, μερικά παραδείγματα των οποίων μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολοθούν.

Εντυπωσιακά ηφαιστειακά πετρώματα! - Εικόνα 2

Εντυπωσιακά ηφαιστειακά πετρώματα! - Εικόνα 3

Εντυπωσιακά ηφαιστειακά πετρώματα! - Εικόνα 4

Εντυπωσιακά ηφαιστειακά πετρώματα! - Εικόνα 5

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ