Ο Φίλης ανακοίνωσε 500 προσλήψεις καθηγητών φέτος – Και άλλες 500 το φθινόπωρο

Προσλήψεις 500 μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για φέτος ενώ προανήγγειλε άλλες 500 προσλήψεις για το φθινόπωρο.

Υποστηρίζει μάλιστα, ότι με αυτές τις προσλήψεις βελτιώνεται κατά 1-2% η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων παρ’ ότι αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να καλυφθούν όλα τα κενά.

«Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια μηδενικών προσλήψεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ -γεγονός που οδήγησε στη δραματική υποστελέχωση των Ιδρυμάτων- η ηγεσία του ΥΠΕΘ εξασφάλισε τις πρώτες 500 θέσεις οι οποίες έχουν πιστωθεί στον προϋπολογισμό του 2017. Το φθινόπωρο περίπου του 2016 θα κατανεμηθούν στα ΑΕΙ άλλες 500 θέσεις» ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Οπως εξηγεί, δεδομένων των τεράστιων αναγκών των Ιδρυμάτων, το ΥΠΕΘ προσπάθησε να κατανείμει τις θέσεις στα ΑΕΙ με κριτήριο, όχι την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους -πράγμα αδύνατο- αλλά τη σχετική βελτίωση της σχέσης διδασκόντων/διδασκουσών-διδασκομένων.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμει τελικά το Υπουργείο τις θέσεις στα ΑΕΙ είναι:

Ο αριθμός κενών θέσεων που τα ίδια τα Ιδρύματα είχαν αποστείλει στο Υπουργείο.

Η αναλογία διδασκόντων/ών-διδασκομένων.

Η βελτίωση κατά 1-2% της αναλογίας διδασκόντων/ών-διδασκομένων.

Σε ό, τι αφορά τα Πανεπιστήμια στα οποία κατανέμονται τελικά 364 θέσεις, το ΥΠΕΘ έλαβε τελικά υπόψη του την εισήγηση του προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων, αλλά και την εισήγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η πρώτη κατανομή έγινε αυστηρά με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου, η δεύτερη και οριστική κατανομή γίνεται με βάση το συνδυασμό τόσο της εισήγησης των Πρυτάνεων όσο και των υπηρεσιών του Υπουργείου. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει τη βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων/ών-διδασκομένων κατά 1-2%, σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση.

Σε ό, τι αφορά τα ΤΕΙ, στα οποία κατανέμονται τελικά 136 θέσεις, το ΥΠΕΘ χρησιμοποίησε ως απόλυτο κριτήριο τη βελτίωση της παραπάνω αναλογίας στο ίδιο ποσοστό με τα Πανεπιστήμια.

Είναι βέβαια γεγονός ότι τα ΤΕΙ, λόγω δυσλειτουργιών των προηγούμενων περιόδων, παρουσιάζουν μια σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα Πανεπιστήμια στην αναλογία διδασκόντων/ών-διδασκομένων.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να θεραπευθεί αυτή η μεγάλη απόκλιση με τις πρώτες 500 θέσεις. Τα Πανεπιστήμια είναι υπερδιπλάσια των ΤΕΙ, έχουν μια σχετικά καλή αναλογία διδασκόντων /ών-διδασκομένων και σκοπός είναι να διατηρηθεί και όχι να υποβαθμιστεί για να εξισορροπηθεί με αυτή των ΤΕΙ.

Σε ό, τι αφορά όμως τα ΤΕΙ δέσμευση του ΥΠΕΘ αποτελεί η επιπλέον ενίσχυσή τους με την επόμενη κατανομή των άλλων 500 θέσεων.

«Πάντως, η κατανομή των 500 θέσεων μετά από 6 χρόνια βάλτωσης των προσλήψεων είναι βέβαιο ότι, όσο δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια κι αν οριστούν, δημιουργεί αισθήματα αδικίας. Στην επόμενη κατανομή αυτά θα επανεξεταστούν» καταλήγει το υπ. Παιδείας.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ