40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους

Η Ελληνική Σημαία, ως το πλέον ιερό σύμβολο, μας υπενθυμίζει το χρέος μας έναντι του Έθνους και την υποχρέωση μας να θυσιάζουμε τη ζωή μας, υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη, λοιπόν, τιμή για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα είναι ο θάνατος για την Πατρίδα και τη Σημαία μας.

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 2

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 3

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 4

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 5

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 6

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 7

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 8

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 9

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 10

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 11

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 12

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 13

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 14

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 15

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 16

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 17

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 18

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 19

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 20

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 21

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 22

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 23

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 24

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 25

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 26

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 27

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 28

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 29

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 30

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 31

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 32

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 33

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 34

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 35

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 36

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 37

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 38

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 39

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 40

40 φωτογραφίες με την Ελληνική σημαία που μας κάνουν υπερήφανους - Εικόνα 41

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ