Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις

φωτογραφία

Είναι το φοβερότερο από όλα τα όπλα που έχει επινοήσει ποτέ ο άνθρωπος. Το μανιτάρι που σχηματίζεται μετά από μια πυρηνική έκρηξη είναι χαρακτηριστικό.

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 2

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 3

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 4

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 5

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 6

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 7

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 8

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 9

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 10

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 11

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 12

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 13

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 14

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 15

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 16

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 17

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 18

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 19

Φωτογραφίες από πυρηνικές εκρήξεις - Εικόνα 20

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ