Κόβεται οριστικά η επικουρική σύνταξη των συνδικαλιστών – Με σφραγίδα ΣτΕ

Και με την σφραγίδα του ΣτΕ κόβεται η επικουρική συνδικαλιστική σύνταξη την οποία έπαιρναν από το 1937 (!) όσοι διετέλεσαν πρόεδροι, γενικοί γραμματείς πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, καθώς και μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως συνταγμαικά νόμιμη την περικοπή της εν λόγω επικουρικής σύνταξης η οποία ξεκίνησε να καταβάλλεται το 1937 με τον αναγκαστικό νόμο 971/1937 και με απόφαση του υπουργού  Εργασίας του 1951.

Με την συγχώνευση Ταμείων το 1999 και μετά την εφαρμογή του νόμου 2676/1999 τα συνδικαλιστικά στελέχη ελάμβαναν μόνο την επίμαχη επικουρική σύνταξη, η οποία έφτανε μέχρι και 600 ευρώ.

Όμως, την 1η Ιανουαρίου 2013 με απόφαση του υπουργού   Εργασίας καταργήθηκε η παροχή της επίμαχης επικουρικής  σύνταξης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του μεσοπρόθεσμου προγράμμματος 2013-16.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 660/2016 απόφασή του έκρινε ότι αυτό έγινε για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, καθώς είναι και συνταγματικό και σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς νομοθετικούς κανόνες.

Στο Α Τμήμα ΣτΕ είχαν προσφύγει 11 συνδικαλιστικά στελέχη από διάφορες πόλεις της χώρας κάποιοι εκ των οποίων λάμβαναν δύο συντάξεις, μία λόγω της απασχόλησής τους κατά το παρελθόν και μια δεύτερη λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας.

Στην δικαστική απόφαση αναφέρεται  ότι «η διακοπή καταβολής των ως άνω συντάξεων των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων μειώνει μεν το ύψος του εισοδήματος των δικαιούχων αυτών από συντάξεις δεν θίγει όμως τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, διότι οι δικαιούχοι αυτών εξακολουθούν να λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές λόγω απασχολήσεως».

Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ, ότι η νομοθετική διάταξη που επέβαλε την περικοπή των επικουρικών συνδικαλιστικών συντάξεων απέβλεψε σε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται πρωτίστως στον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος και δευτερευόντως στην εξοικονόμηση πόρων.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ