Ποινές σε τρεις υπαλλήλους που έδιναν πάρανομα άδειες παραμονής σε Αλβανούς

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις τριών υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην Κεντρική Μακεδονία με τις οποίες ζητούσαν να αναιρεθεί Εφετειακή απόφαση με την οποία είχαν καταδικαστεί.

Χορήγησαν παράνομα τουλάχιστον 30 άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς τρίτης χώρας (Αλβανούς υπηκόους) οι οποίοι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν είχαν τα αναγκαία έγγραφα ή τα έγγραφα ήταν πλαστά. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την νομοθεσία (ν. 3386/2005) για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας παραμονής ή ανανέωσης άδειας υπηκόου τρίτης χώρας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός να υποβάλλει σχετική αίτηση στον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο του τόπου κατοικίας του (Τμήμα Αλλοδαπών) και ταυτόχρονα να καταθέσει και όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Στην συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε Δήμου, διαβιβάζει όλο το φάκελο στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας (συγκεκριμένα της Κεντρικής Μακεδονίας), οπότε ο εντεταλμένος υπάλληλος της τελευταίας υπηρεσίας προβαίνει στην καταχώρηση της αιτήσεως στο πρωτόκολλο και στη συνέχεια παραδίνεται ο φάκελος στον εισηγητή για τη διερεύνησή του, ο οποίος καταρτίζει την απόφαση χορήγησης της αιτούμενης άδειας, την οποία μαζί με όλο το φάκελο, τα διαβιβάζει στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος ελέγχει τον φάκελο και υπογράφει την άδεια παραμονής ή ανανέωσης της.

Ειδικότερα, τρεις υπάλληλοι, ενέκριναν 30 περίπου αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαμονής που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, με τις αιτήσεις δεν είχε υποβληθεί βιβλιάριο υγείας, τα αντίγραφα του διαβατηρίου δεν έφεραν επικύρωση σε όλες τις σελίδες, δεν υπήρχε υπεύθυνη δήλωση μεταβολής τόπου κατοικίας από το νομό, δεν προσκομιζόταν επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του Ο.Γ.Α. ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, προσκόμιζαν πλαστό βιβλιάριο ασθενείας, πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών ότι είχαν εργαστεί σε αυτούς, πλαστό αντίγραφο σύμβασης εργασίας, προσκόμιζαν πλαστή προηγούμενη άδεια διαμονής, κ.λπ.

Παράλληλα, χορήγησαν άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις απαγορεύσεις εισόδου στη χώρα λόγω διοικητικής απέλασης και είχαν καταχωρηθεί οι αλλοδαποί αυτοί ως ανεπιθύμητοι στο έδαφος Σένγκεν, ενώ χορήγησαν άδεια παραμονής σε αλλοδαπό ο οποίος είχε καταδικαστεί στη χώρα μας σε φυλάκιση 19 μηνών και χρηματική ποινή 645 ευρώ για το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς αλλοδαπών λαθρομεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα, καθώς και για το αδίκημα της οδήγησης οχήματος χωρίς άδεια.

Οι τρεις υπάλληλοι, βεβαίωναν ψευδώς ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυπτε ότι στο πρόσωπο των υπηκόων τρίτης χώρας αλλοδαπών πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση «στα πλαίσια των ανατεθέντων σ’ αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και την άσκηση υπηρεσιακής τους δραστηριότητας, κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης χορήγησης άδειας παραμονής ή ανανέωσης υφισταμένης, χορηγηθείσας δηλαδή ήδη προηγουμένως, άδειας υπηκόου τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνομο όφελος, αλλά και βεβαίωσαν ψευδώς κατά την έκδοση και σύνταξη απ’ αυτούς δημοσίων εγγράφων περιστατικά».

Κατόπιν αυτών, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε ενόχους, τον πρώτο για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από υπάλληλο κατ’ εξακολούθηση (με το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου) και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως 8 μηνών, την δεύτερη για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και της επέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως 3 έτη και 3 μήνες αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου και τον τρίτο για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από υπάλληλο κατ’ εξακολούθηση και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως 18 μηνών αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου. Όλες οι ποινές είναι με 3ετή αναστολή.

Να σημειωθεί ότι η μια εκ των καταδικασθέντων ήταν αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο δεύτερος ήταν αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της ίδιας Περιφέρειας και ο τρίτος υπάλληλος Δήμου.

Όλοι οι καταδικασθέντες ζήτησαν από τον Άρειο Πάγο να αναιρεθεί η καταδικαστική γι΄ αυτούς απόφαση του Εφετείου, αλλά η αίτησή τους απορρίφθηκε, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η Εφετειακή απόφαση έχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και την ποινική νομοθεσία ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ