Πωλητές και σερβιτόροι -Αυτή είναι η λίστα με τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα

Ελληνες

Πωλητές και σερβιτόροι. Αυτοί είναι τα δύο επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΙΕΑΔ για την περίοδο 2013-2017.

Με βάση την έρευνα προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 

Δυναμισμός επαγγελμάτων:

Όπως φαίνεται τον υψηλότερο δυναμισμό παρουσιάζουν κατά σειρά οι

 • Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων,
 • οι Πωλητές σε καταστήματα,
 • οι Σερβιτόροι, εν γένει
 • και οι Βοηθοί παρασκευής τροφίμων.

Στο μέσο δυναμισμό ισοψηφούν κατατάσσονται

 • οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου,
 • οι Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων
 • και οι Εργάτες μεταποίησης.

Δυναμισμός κλάδων

Τον υψηλότερο δυναμισμό εμφανίζει

 • ο κλάδος Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

Στους κλάδους μέσου δυναμισμού εμφανίζονται κατά σειρά

 • οι Πολυετείς καλλιέργειες,
 • τα Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • και το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα.
 • το Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
 • και οι Αθλητικές δραστηριότητες.

Επαγγελματικές κατηγορίες

Ο δυναμισμός των επαγγελματικών κατηγοριών ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας για την περίοδο 2013 – 2017.

Για τη Γεωργία, δασοκομία και αλιεία φαίνεται ότι το δυναμικότερο επάγγελμα είναι οι Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας.

Στον κλάδο της Μεταποίησης το δυναμικότερο επάγγελμα είναι οι Εργάτες μεταποίησης.

Στον κλάδο Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού κ.λπ. το δυναμικότερο επάγγελμα είναι οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων.

Στον κλάδο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων το δυναμικότερο επάγγελμα είναι οι Πωλητές σε καταστήματα.

Στον κλάδο Μεταφορά και αποθήκευση το δυναμικότερο επάγγελμα είναι οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων.

Στον κλάδο Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης οι Σερβιτόροι, εν γένει παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα βάσει του δείκτη δυναμισμού (αποτελώντας τη δυναμικότερη κατηγορία στο σύνολο των επαγγελμάτων όλων των κλάδων).

Στον κλάδο Ενημέρωσης και επικοινωνίας οι Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της είναι η δυναμικότερη κατηγορία.

Στον κλάδο Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου είναι το δυναμικότερο επάγγελμα.

Στον κλάδο Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες τη μεγαλύτερη δυναμικότητα εμφανίζουν οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Στον κλάδο Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας είναι το δυναμικότερο επάγγελμα.

Στον κλάδο Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί είναι η δυναμικότερη κατηγορία.

Στον κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, οι Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων είναι το δυναμικότερο επάγγελμα.

Στον κλάδο Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία οι Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Στις Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, οι Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα είναι οι πιο δυναμικοί.

Στις Κατασκευές οι Χειριστές κινητού εξοπλισμού είναι οι πιο δυναμικοί σε αντίθεση με τους Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα.

Τέλος, στον κλάδο Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών η μοναδική κατηγορία των Καθαριστών και βοηθών οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων παρουσιάζουν αρνητικό δείκτη δυναμισμού.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ