Πολιτικοί μηχανικοί: Στις καλένδες και πάλι το Εθνικό Κτηματολόγιο

Για ατέρμονες παλινδρομήσεις στο θέμα του Εθνικού Κτηματολογίου, που προκαλούν πρόσθετη αβεβαιότητα για το αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου έως το 2020, κάνουν λόγο οι πολιτικοί μηχανικοί.

Η ακύρωση του διαγωνισμού, που έγινε το 2013 (ΚΤΙΜΑ_13) και αφορούσε στην κτηματόγραφηση του υπόλοιπου της χώρας, στην οποία σκέφτεται να προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος αποτελεί αρνητική εξέλιξη τόσο ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουν τεθεί όσο και ως προς τον κλάδο των πολιτικών μηχανικών.

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας σε ανακοίνωσή του τονίζει, ότι:

  •  Επιπλέον καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου στερεί απ’ την ελληνική κοινωνία αυτό το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και ενδέχεται να δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα στην Οικονομία της Χώρας -αποτελεί στόχο Αξιολόγησης.
  • Τα τελευταία είκοσι (20) έτη πάρα πολλά μέλη του Σ.Π.Μ.Ε., έχουν εξειδικευθεί στην εκπόνηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και μαζί με άλλους επιστήμονες (Τοπογράφους Μηχανικούς, Δικηγόρους, κ.α.) συμμετέχουν στις ομάδες μελετών των 70 και πλέον εταιρειών που είναι υποψήφιοι ανάδοχοι.
  • Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε αρχικό προϋπολογισμό 803 εκ. ευρώ και στη συνέχεια το Υπουργείο, λόγω του μειωμένου ανταγωνισμού, μείωσε τα ισχύοντα τιμολόγια του 2007 (ΦΕΚ 1786/Β/2007) κατά 29% με νέα τιμολόγια (ΦΕΚ 2362/Β/2013) και κατά συνέπεια περιορίσθηκε ο προϋπολογισμός που τελικά προκηρύχθηκε στα 572 εκ. ευρώ.
  • Οι προτεινόμενες, από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., νέες προδιαγραφές και η σύντμηση του χρονοδιαγράμματος μπορούν να έχουν εφαρμογή και στον τρέχοντα διαγωνισμό (ΚΤΙΜΑ_13), όπως άλλωστε προβλέπεται στη διακήρυξη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
  • Η ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του, θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου τουλάχιστον κατά τρία (3) έτη – αυτό πορίζεται από την μέχρι τώρα εμπειρία των προηγούμενων διαγωνισμών.
  •  Πάρα πολλά μέλη μας είναι εγκλωβισμένα και βρίσκονται σε 3ετή ομηρία με τα πτυχία τους δηλωμένα σε ομάδες μελετών ή/και ενταγμένα στα μελετητικά πτυχία των 70 εταιρειών που αναδείχθηκαν μειοδότες, αναμένοντας την υπογραφή των συμβάσεων, στερούμενοι άλλων επιλογών απασχόλησης (πρόσληψη σε άλλες μελετητικές εταιρείες, μετατροπή του μελετητικού πτυχίου σε εργολαβικό, απασχόληση σε εταιρεία του εξωτερικού κλπ), με συνεπακόλουθη τεράστια οικονομική ζημιά, η οποία προστίθεται στις οδυνηρές επιβαρύνσεις από το σχεδιαζόμενο θεσμικό πλαίσιο για το ασφαλιστικό και φορολογικό.

Με στόχο την ολοκλήρωση του Ελληνικού Κτηματολογίου και την πολύποθη Ανάπτυξη, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και την Διοίκηση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – έστω και την
τελευταία στιγμή – να μην προχωρήσουν στην ακύρωση του τρέχοντος διαγωνισμού (ΚΤΙΜΑ_13).

 

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ