Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας!

Ο φωτογράφος Gustavo Germano αφιέρωσε τη δουλειά του για τους ανθρώπους που εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος στην Αργεντινή και την Βραζιλία, στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Αναδημιούργησε φωτογραφίες από 25 οικογένειες: τα μέλη των οικογενειών φωτογραφήθηκαν στα ίδια μέρη με τις αρχικές φωτογραφίες, κάνοντας πολύ αισθητή την απουσία των μελών που αγνοούνται. Σε μερικές περιπτώσεις λείπουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Μέσα σε διάστημα 7 ετών στις χώρες αυτές εξαφανίστηκαν πάνω από 30.000 άνθρωποι.

Σας παρουσιάζουμε το φωτογραφικό project του Gustavo Germano, που δείχνει πόσο αμείλικτα ο χρόνος αλλάζει τα πάντα γύρω μας.

1975 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα1

1975 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα2

1974 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα3

1966 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα4

1973 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα5

1973 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα6

1971 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα7

1973 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα8

1968 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα9

1970 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα10

1969 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα11

1970 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα12

1968 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα13

1974 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα14

1976 και 2006 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα15

1970 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα16

1970 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα17

1964 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα18

1947 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα19

1967 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα20

1961 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα21

1964 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα22

1967 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα23

1969 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα24

1966 και 2012 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες Πριν και Μετά την Απουσία Αγαπημένων Προσώπων μας! - Εικόνα25
Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ