Χαράζουν γραμμή οι Μακεδόνες Ιεράρχες ακολουθούν ένας ένας και οι υπόλοιποι..

Εκκλησία
Ελληνες
Θρησκεία

Η επιστολή των 22 Μακεδόνων Ιεραρχών για την συμφωνία των Πρεσπών φαίνεται να αποκτά καθημερινά μεγαλύτερη δυναμική αφού ένας ένας οι υπόλοιποι Ιεράρχες ακολουθούν την τακτική της αντίδρασης στα ξενόφερτα σχέδια που λαβώνουν και αλλοιώνουν την ιστορία.

Για κάποιους η κίνηση αυτή ανέβασε πολύ ψηλά την Εκκλησία στην εκτίμηση των Ελλήνων που την βλέπουν να μπαίνει μπροστά σε έναν τέτοιον αγώνα για την τιμημένη ιστορία του τόπου.

Για κάποιους άλλους που προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, τείνουν να σχολιάζουν ως γραφικές τις κινήσεις της Εκκλησίας ακολουθώντας πιστά οι ίδιοι και οι απόψεις τους, την γραμμή της ισοπέδωσης των μαχών που δόθηκαν στην διαδρομή της ελληνικής ιστορίας.

Σιγά σιγά οι Ιεράρχες που εκτιμούν την κατάσταση ως εξαιρετικά επείγουσα ανακοινώνουν την συμπαράστασή τους στην κίνηση αυτή.

Μέχρι χθες προστέθηκαν στην λίστα των υποστηρικτών, άλλοι δύο ιεράρχες όπως δημοσιεύσαμε. Ο Μητροπόλίτης Μάνης και Γλυφάδας με επιστολές τους που δημοσιεύθηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των μητροπόλεών τους ανακοίνωσαν την συμπαράστασή τους.

“Ἐπειδή, διαποιμαίνω μία ἱστορική Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτή τῆς Μάνης, δέν θά μποροῦσα νά παραμείνω ἀμέτοχος τοῦ γεγονότος τῆς ἑπικείμενης κύρωσης ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο τῆς λεγόμενης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Δηλώνω,ἐμφαντικά, ὡς Ἓλλην Ἱεράρχης, καί μάλιστα ἀπό ἐδῶ, τήν Μάνη, πού ἒδωκε στά πεδία τῶν μαχῶν ἣρωες Μακεδονομάχους, ὃτι ἀπ’ὃσα ἒχω ἐπισημάνει, ἡ ἐν λόγῳ Συμφωνία εἶναι ἀτελής, ὑποχωρητική, ἀντιφατική καί ἀσαφής ὡς πρός τά ἐπί μέρους θέματα, στερουμένη σημαντικῶν ρητρῶν διασφάλισης τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων”, δήλωσε ο Μανιάτης Ιεράρχης.

Στο πλευρό των 22 Μητροπολιτών της Μακεδονίας σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών ανακοίνωσε ότι τάσσεται και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, κ. Παύλος. Ο Σεβασμιώτατος εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την κίνηση αυτή.

“ὅπως ἐκθύμως ἐκφράσωμεν τά εἰλικρινῆ καί ἐκ βάθους καρδίας συγχαρητήρια τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος, πρός τούς ὑπογράφοντας Σεβασμιωτάτους Ἀδελφούς καί Συλλειτουργούς, διά τήν εὐθύτητα, τήν ἐνάργειαν, τήν εὐπρέπειαν καί, ὑπεράνω πάντων, τήν ὑπ΄ Αὐτῶν διατετυπωμένην πικράν Ἀλήθειαν περί τῆς Μακεδονίας τῶν ἀπό αἰώνων γηγενῶν Πατέρων ἡμῶν καί τῶν Ἁγίων τῆς πίστεως ἡμῶν.

Ἡ φωνή ἡμῶν, εἰ καί ἰσχνοτέρα τῶν μαχομένων ἐπί τῶν ἐπάλξεων τοῦ Γένους Σεβασμιωτάτων ἐν Μακεδονίᾳ Ἀδελφῶν, ἑνωθήτω μετά τοῦ βροντώδους καί καταλυτικοῦ Αὐτῶν λόγου, ὅστις ἐκφράζει καί τήν φωνήν σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ παράδοσις, ἄνευ ὅρων, τῆς ἐνδόξου Ἱστορίας τῆς Πατρίδος ἡμῶν εἰς κέντρα ἀλλότρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ξένον ἐστί σημεῖον τῶν ἡμετέρων Παραδόσεων καί τῆς δι΄ αἵματος Ἡρώων καί Μαρτύρων ποτισθείσης Μακεδονικῆς γῆς.

Μή γένοιτο τοιαύτη προσβολή ἔναντι τῶν τετιμημένων νεκρῶν ! Μή γένοιτο τοιαύτη προσβολή, ἔναντι τῆς ἐλπιδοφόρου νεολαίας ἡμῶν” τόνισε στην επιστολή του ο Μητροπολίτης Γλυφάδας.

Οι μέρες είναι δύσκολες και οι δυναμικές της Εκκλησίας, η οποία δέχεται έτσι κι αλλιώς πόλεμο ύπουλο είναι σε επαγρύπνιση διότι οι σελίδες της ιστορίας γράφονται με ανεξίτηλο μελάνι.

Πηγή: iellada.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ