Οι χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα και λιγότερα διαζύγια

Πρόσφατα, η Eurostat δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία για τους γάμους και τα διαζύγια που αφορούν δεδομένα του 2017. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν περίπου 2,2 εκατομμύρια γάμοι και σχεδόν 1 εκατομμύριο διαζύγια σε ολόκληρη την ΕΕ με 4,4 γάμους και 1,9 διαζύγια για κάθε 1.000 άτομα.

Τα στοιχεία δείχνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ με τα περισσότερα διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους για το 2017. Η Λετονία έχει τα περισσότερα (3.1 διαζύγια ανά 1.000 άτομα), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (3.0) και τη Δανία (2.6). Η Μάλτα και η Ιρλανδία βρίσκονται στο αντίθετο άκρο του πίνακα με 0,7 διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους.

Οι χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα και λιγότερα διαζύγια - Εικόνα 2

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ